Elektronický formulár

Obchodný názov subjektu

Zodpovedný zástupca (majiteľ, konateľ...)

Fakturačná adresa

Ulica a číslo

Mesto

PSČ

IČO

DIČ

IČ DPH

Tel. kontakt

E-mail

Web (ak máte)

Iné doplňujúce údaje
(detailnejší popis, korešpondenčná adresa, ak sa líši od fakturačnej a pod.)


Záväzne si objednávam nasledujúce služby:

 TVORBU WEB STRÁNKY NA DOMÉNE ZDRAVITA.COM. V jednorázovej cene 69 EUR a následne s ročným poplatkom za hosting a doménové záznamy 9,90 EUR výhradne pre platných členov ASL SR a ZDRAVITA

Uveďte názov v tvare: meno.zdravita.com (napr.: zlatos.zdravita.com):

Názov e-mailu v tvare meno@zdravita.com (napr.: zlatos@zdravita.com):

 Vizitky 1000ks v cene 37,5 EUR

 Informačné tabule na ordináciu ( 1 x A3 + 2 x A4) s možnosťou predtlače ZADARMO v cene: 29,90 EUR

 Nažehlovačky na plášť „Zdravita“ v cene 6,90 EUR, 5 kusov

 50% zľavu pre členov ASL SR a Zdravita o.z. pri prechode hostingu už existujúcich www stránok. (potreba doložiť faktúry za predchádzajúce platby pre korektný výpočet zľavy.)

 ZDARMA benefit v hodnote 99 EUR iba pre členov ASL SR a Zdravita o.z. registrácia na ZoznamLekarov.SK


Zároveň odoslaním tohto formulára dávam súhlas podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona c. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracúvaním osobných údajov a súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami ASL SR, Zdravita o.z., a Pathox Services s.r.o. zverejnenými TU, ako aj na www.pathox.sk/vzp_zdravita.pdf. Uvedené ceny sú bez DPH a konečné výhradne pre členov Zdravita o.z. po dobu ich členstva.


1+1=?